Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Thu Cúc 1 - Tân Sơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Như Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 15-04-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 890
Số lượt thích: 0 người
phần thứ nhất
những vấn đề chung

I. Lý do chọn đề tài:
a. Cơ sở lý luận:
Đất nước ta đang tiến tới công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là định hướng chiến lược đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thời đại. Thời đại mà trí tuệ con người được coi là tài sản quý báu tạo nên mặt bằng cao về dân trí. Trong đó giáo dục đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia "Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu CNXH, sống lành mạnh đáp ứng được những yêu cầu phát triển đất nước".
Để thực hiện những mục tiêu về giáo dục con người mà ở đây là học sinh thì người giáo viên chủ nhiệm phải xác định rõ được yêu cầu và nhiệm vụ của mình.
Một lớp là tổ chức chính quy trong hệ thống tổ chức quản lý của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm là người có trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường giao và từ giáo viên đến học sinh nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp học đã được nêu ở điều lệ trường tiểu học.
Lớp là đơn vị nhỏ trong tập hợp đơn vị lớn đó là nhà trường. Mỗi đơn vị lớp hoạt động tốt, tự hoàn thiện mình sẽ góp phần thúc đẩy lẫn nhau tạo biến đổi về chất lượng trong nhà trường. Nhờ đó mà nhà trường phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nhiệm vụ trung tâm của nhà trường là dạy và học đó cũng là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. Chất lượng dạy và học của nhà trường được thể hiện ở chất lượng của mỗi lớp và mỗi giáo viên. Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm còn phải rèn luyện cho học sinh về mặt đạo đức cũng như các mặt hoạt động khác.
Như vậy vấn đề giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường mà người thực hiện nhiệm vụ này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp.
Xác định được những yêu cầu trên, để thấy rõ vai trò của người giáo viên chủ nhiệm ta cần biết chú trọng đến các biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt của học sinh. Thực hiện tốt mục tiêu chiến lược giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước.
b. Cơ sở thực tiễn :
ở nước ta hiện nay và cả ngay trên địa bàn tỉnh ta, huyện ta, nhiều trường đã chú trọng đến việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp. Nhiều nơi đã xây dựng được kinh nghiệm điển hình. Tuy vậy ở một số trường hoạt động này vẫn còn nhiều hạn chế.
Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp ghép lớp 2 tôi đã có nhiều trăn trở. Phải làm gì đây để đưa hoạt động mọi mặt của lớp đi lên, giáo dục học
 
Gửi ý kiến